Inne

Ile jest kontynentów?

Aktualna powierzchnia kuli ziemskiej to pięćset dziesięć milionów kilometrów kwadratowych. Aż siedemdziesiąt jeden procent zajmują wody, a więc morza i oceany, stąd powierzchnia lądowa to tylko dwadzieścia dziewięć procent, a więc sto czterdzieści dziewięć milionów kilometrów kwadratowych. Wśród tej powierzchni mamy łącznie sto czterdzieści dziewięć państw. Te podzielone są ze względu na kontynenty. Ile jest kontynentów obecnie na świecie?

Obecnie na świecie mamy siedem kontynentów. Jakie są kontynenty?

Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Europa, Azja, Australia i Antarktyda. W przypadku Europy i Azji wiele mówi się na temat tego, że to jeden kontynent, gdyż jest to jedna powierzchnia lądowa nie oddzielona od siebie wodami. Potocznie nazywa się to Eurazją i wówczas uznaje się 6 kontynentów, aczkolwiek z uwagi na wiele różnic w kulturze i historii uznaje się te kontynenty za oddzielne od siebie.

Czas biegnie nieustannie do przodu i wiele zmienia się nie tylko w ludzkim życiu, ale także na samej planecie. Przez to, że od wielu milionów lat dochodzi do przesuwania się płyt tektonicznych dochodzi do przesuwania się terenów lądowych, do ich łączenia bądź rozdzielenia. Aktualnie znaczna większość kontynentów znajduje się na półkuli północnej, zaś wiele lat temu sytuacja była zgoła odmienna.

Patrząc na powierzchnię danych kontynentów nie trudno stwierdzić, że największym z nich jest Azja. Leżą tam między innymi Indie czy Chiny, a więc jedne z największych obok Rosji państw na świecie. Chiny na całym świecie zajmują 3 miejsce przegrywając jeszcze z Kanadą, ale patrząc na powierzchnię tego kraju względem całego kontynentu azjatyckiego to zajmuje około dwadzieścia dwa procent. Sama Azja w świecie zajmuje czterdzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych, co daje około trzydziestu procent powierzchni wszystkich kontynentów, a więc powierzchni lądowych na ziemi.

Który kontynent jest najmniejszy?

Jest to Australia, która zajmuje powierzchnię około siedem i pół miliona kilometra kwadratowego. Położony jest on w południowo wschodniej części planety ziemskiej. Oczywiście to nazwa umowna, bowiem zaliczyć do tego kontynentu można również Oceanię, która odrębnym kontynentem nie jest. Do Oceanii należy wiele odrębnych wysp leżących na Oceanie Spokojnym. Są to między innymi Nowa Zelandia, Nowa Gwinea czy też Tasmania. Jeśli chodzi o ludność to połowa mieszkańców mieszka w Australii, aczkolwiek jest to kontynent bardzo nietypowy, gdyż łącznie jest tam więcej owiec niż ludzi, a kraj ten ogółem jest bardzo słabo rozwinięty gospodarczo, ale ma to związek z ruchami tektonicznymi, które tak, a nie inaczej nadały położenie danych kontynentów. Obecnie nic nie wskazuje na to, by miało dojść do jakichkolwiek zmian. W samej Australii mieszka około trzydzieści dziewięć milionów ludzi, a więc jest to kwota porównywalna do Polski, ale na ten moment jednak mniejsza od naszego kraju. Ogółem jednak Australia i Oceania nie jest kontynentem, na którym mieszka najmniejsza liczba osób, gdyż ostatnie miejsce w tej statystyce zajmuje Antarktyda. Tam nie ma ani jednego stałego mieszkańca, natomiast znajdują się tam tylko i wyłącznie stacje polarne należące do konkretnych państw, które są odwiedzane przez danych przedstawicieli.

Wiadomo już, który kontynent jest najmniejszy i największy, więc teraz warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką powierzchnię mają kontynenty jeszcze nie wymienione, a więc pozostałych pięć. Na drugim miejscu pod względem powierzchni znajduje się Afryka, która zajmuje nieco ponad trzydzieści milionów kilometrów kwadratowych, co daje nieco ponad dwadzieścia procent całej powierzchni lądowej naszej planety. Afryka jest tym kontynentem, przez który przechodzą zarówno południk 0 stopni, a także równik i obydwa zwrotniki.

Kolejne miejsca zajmują Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Łącznie zajmują one ponad czterdzieści milionów kilometrów kwadratowych, ale to ta pierwsza z wymienionych jest większa, głównie dzięki Kanadzie i Stanom Zjednoczonym. 14 milionów zajmuje Antarktyda, zaś raptem 10 milionów zajmuje Europa.

Najwięcej państw, bo pięćdziesiąt cztery znajduje się w Afryce. Czterdzieści osiem w Azji, pięćdziesiąt w Europie, dwadzieścia trzy w Ameryce Północnej, dwanaście w Ameryce Południowej, ani jednego w Antarktydzie. W Australii zaś nie licząc Oceanii mamy trzy państwa. Licząc z Oceanią jest to czternaście państw, jednak niektóre z nich są zależne od właśnie Australii, ale i Francji czy też Stanów Zjednoczonych.